DP 510 – Přenosný měřič rosného bodu se senzorem třetí strany

a integrovaným zapisovačem dat. Díky DP 510 je možné provádět veškeré měřící úlohy s jediným nástrojem. Disponuje všemi funkcemi DP 500 a kromě toho libovolně přiřaditelným senzorovým vstupem. Kromě interního měření rosného bodu lze připojit ještě další opční senzor. Tak dokážete zajistit těmeř všechny úlohy průmyslového měření jako například : 

  • Samostatné měření tlaku
  • Vzdálenost rosného bodu pomocí externího teplotního senzoru
  • Měření spotřeby stlačeného vzduchu
  • Aktivní zdroj v kWh/kW

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR