Výrobky » Software » Software pro energetické analýzy CS

Software pro energetické analýzy CS

  • Slouží k analýzám kompresoru (měření proudění / výkonu)
  • Systémové analýzy (měření proudění a aktuálního průtoku)
  • Kalkulace úniků

Analýzy kompresoru (měření proudění / výkonu)

Spotřeba energie každého jednotlivého kompresoru je měřena pomocí upínatelného ampérmetru. Množství vyráběného stlačeného vzduchu je vypočítáno softwarem na základě výkonových dat kompresoru, která musejí být vykalkulována. Kromě toho jsou dodatečně vykalkulovány ještě následující parametry : spotřeba energie v kWh, doba se zátěží, doba bez zátěže, prostoje, zatížení kompresoru v %, počet cyklů se zátěží / počet cyklů bez zátěže.

Systémové analýzy (měření proudění a aktuálního průtoku

Systémové analýzy mají stejnou funkci jako analýzy kompresoru, avšak dodatečně nabízejí ještě možnost měření skutečně vyrobeného respektive spotřebovaného stlačeného vzduchu, a to pomocí průtokového senzoru. Prostřednictvím dodatečného „měření reálného průtoku“ mohou být stanoveny úniky a tím pádem i náklady na tyto úniky ve vztahu k celkovým nákladům v €.

Kalkulace úniků

Kalkulace úniků je prováděna během výrobních přestávek (odstávky, víkendy, dovolená). Průtokový sensor měří množství přiváděného vzduchu. Během odstávky kompresoru dodává stlačený vzduch, aby byl zajištěn jeho konstantní tlak. Ze statistiky vyplývá, že ikdyž výroba probíhá ve dne v noci, vyskytuje se zde minimálně jedno období, kdy je veškerá zátěž vypnuta. Prostřednictvím těchto dat dokáže software definovat velikost úniků a vypočítat vzniklé náklady na tyto úniky v €.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz