Výrobky » Software » Síť CS Soft Network

Síť CS Soft Network – Vyhodnocování měřících dat pro několik síťových počítačů

Prostřednictvím sítě CS Soft Network může být opční počet nástrojů DS 500 / DS 400 vyhodnocován pomocí Ethernetu. Tento software ukládá měřící data ze všech DS 500 / DS 400 cyklicky (v libovolně volitelných cyklech) do databáze SQL na serveru. V případě překročení paměťovaných hodnot alarmu odešle software automaticky SMS zprávu nebo e-mail. Kromě toho mohou být v softwaru serveru definovány různé uživatelské úrovně, aby jednotliví členové personálu měli umožněn přístup pouze k některým měřícím datům z určitého DS 500 / DS 400. Měřící data mohou být vyhodnocována pomocí klientova software z každého PC v rámci příslušné společnosti.

Funkce sítě CS Soft Network (Server):

  • Automatické ukládání dat do databáze My SQL (libovolně programovatelné cykly)
  • Uživatelská administrativa
  • Konfigurace zpráv alarmu, přenos prostřednictvím SMS zpráv / e-mailu
  • Vytváření zálohy konfigurace

Funkce sítě CS Soft Network (Klient):

  • Zobrazení aktuálně naměřených hodnot
  • Grafický diagram s funkcí zoom
  • V tabelární podobě
  • Vypracování zprávy (standardní zpráva s hodnotami min-max, počtem překročení alarmu, okamžikem překročení alarmu)
  • Automatická zpráva o spotřebě

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz