CS Soft Basic (základní)

Data jsou vyhodnocována v 5 jazycích pomocí CS Soft Basic. Vše je přehledné : Tabulky, grafika i , statistiky – stisknutím tlačítka obdrží uživatel všechny požadované informace.

CS Soft Network (síť)

Pomocí sítě CS Soft Network může být prostřednictvím Ethernetu vyhodnocen opční počet nástrojů DS 500 nebo DS 400. Software ukládá měřící data ze všech nástrojů cyklicky do databáze SQL na serveru.

Energetický analyzátor CS Soft Energy Analyzer

Provádí analýzy kompresorů, systémové analýzy nebo kalkulace úniků. Vyhodnocování se provádí na PC s grafikami a statistikami. Grafické vyhodnocení nabízí denní a týdenní pohled. Náklady na stlačený vzduch v €/$.

Servisní software CS

Velice užitečný pro připojení senzorů vlhkosti k PC a lze provádět následující nastavení, např.: odstupňování analogového výstupu 4...20 mA, limity alarmu, kalibrace z jediného místa.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR