Výrobky » Registrátor » Intelligentní mobilní registrátor - DS 500 mobile

Intelligentní mobilní registrátor - DS 500 mobile

Pokud hovoříme o provozních nákladech na stlačený vzduch v jeho výrobnách, hovoříme ve skutečnosti o energetických nákladech, které představují zhruba 70 až 80 % z celkových nákladů zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. V závislosti na velikosti tohoto zařízení to může znamenat značné provozní náklady. Avšak i v případě malých zařízení nás to může stát nějakých 10 000 až 20 000 € ročně. To je částka, kterou lze výrazně snížit - a to dokonce i v případě dobře fungujících a udržovaných zařízení. Buďte si jisti tím, že toto platí také pro Vaše zařízení, kde vyrábíte stlačený vzduch ! Jaké máte skutečné náklady na výrobu m³ vzduchu ? Jakou energii získáváte rekuperací odpadního tepla ? Jak vypadá celková výkonová bilance Vašeho zařízení ? Jak vysoké jsou diferenční tlaky jednotlivých filtrů ? Jak vysoká je u Vás vlhkost (tlakový rosný bod ? Kolik stlačeného vzduchu spotřebujete ? Pomocí inteligentního registrátoru DS 500 mobile a vhodných senzorů a čítačů zodpovíte všechny tyto otázky velmi snadno. Například dlouhodobým měřením po dobu 7 dnů, nahráváním a vyhodnocováním dat v PC.

Okamžité přednosti Vašeho mobilního zařízení DS 500

  • Jednoduché a přehledné prostorové uspořádání : Velice snadné ovládání pomocí 7" barevného displeje s dotykovým panelem
  • Univerzální : Lze připojit až 12 senzorů / čítačů včetně senzorů / čítačů třetí strany a zdroje
  • Spolehlivé : Ukládá všechny měřící hodnoty na paměťovou kartu, lze je snadno přečíst pomocí zásuvného USB
  • Inteligentni energetické analýzy : Denní / týdenní / měsíční vyhodnocování matematické funkce pro interní kalkulace, např. typická klíčová data zařízení na výrobu stlačeného vzduchu:

Typická klíčová data zařízení na výrobu stlačeného vzduchu:

  • Náklady v € na vyrobený m³ vzduchu
  • kWh/m³ vyrobeného vzduchu
  • průtok jednotlivých linek včetně celkového součtu

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz