Výrobky » Měření průtoku » Průtokový senzor VA 520 s integrovanou měřící sekcí

VA 520 – cenově dostupný průtokoměr pro stlačený vzduch a plyny

Nové cenově dostupné průtokové senzory VA 520 pracují na základě schváleného kalorimetrického měřícího postupu. Není nutné provádět dodatečnou tlakovou ani teplotní kompenzaci. Oproti dříve používanému přemosťovacímu obvodu zaznamenává nově vyvinutá vyhodnocovací elektronika všechny měřící hodnoty digitálně. To umožňuje provádět velice přesná a rychlá měření.

Díky nové vyhodnocovací elektronice mají všechny senzory VA 520 standardně integrovaný sběrnicový výstup Modbus. Všechny parametry mohou být proto přenášeny prostřednictvím sběrnice Modbus.

Díky kompaktní konstrukci lze monitorovat všechny systémy stlačeného vzduchu od kompresoru až po ten nejmenší nástroj stlačeného vzduchu (1/4“ až 2 palce) pomocí nového a cenově dostupného průtokového senzoru VA 520. Průtokové senzory VA 500 jsou k dispozici pro větší průměry od DN 50 do DN 300. Kromě stlačeného vzduchu lze měřit také další plyny jako je např. dusík, kyslík a CO2. 

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz