Výrobky » Měření průtoku » Průtokový senzor VA 420 s integrovanou měřící sekcí

Průtokový senzor VA 420 s integrovanou měřící sekcí

Je k dispozici s přírubou a bez příruby. Cenově dostupné průtokoměry VA 420 pracují na základě kalorimetrického měřícího postupu. Díky jejich kompaktní konstrukci lze tímto cenově dostupným průtokoměrem VA 420 monitorovat všechny systémy se stlačeným vzduchem od kompresoru až po nejmenší nástroje stlačeného vzduchu (1/4“ až 2 palce).

Možnosti aplikace VA 420

 • Kompenzace, měření spotřeby stlačeného vzduchu
 • Zjištění unikajícího vzduchu / průsaků
 • Mobilní měření stlačeného vzduchu před jednotlivými stroji / závody
 • Měření průtoku postupových plynů jako je např. dusík, CO2, kyslík, argon, oxid dusný
 • Měření průtoku u generátorů dusíku.

Stacionární použití

Pro stacionární použití jsou zde k dispozici následující výstupy pro přenos datdo řídících systémů budov nebo programovatelných PLC: 4...20 mA pro aktuální průtok. Pulzní výstup (galvanicky oddělený) pro celkovou spotřebu.

Mobilní použití

Díky rychlému připojení může být průtokoměr rychle začleněn do přiváděcího vedení stroje. Během odstávky stroje lze zjistit rozsah úniků / průsaků, za chodu stroje lze potom zjistit skutečný průtok. Energie je přiváděna ze zásuvky hlavní jednotky. Pro registraci dat za delší období Vám doporučujeme použít mobilní analyzér stlačeného vzduchu DS 500 nebo mobilní DS 400.

Zvláštní znaky průtokoměrů VA 420

 • Snadná a cenově dostupná instalace
 • U jednotek lze volit libovolně volit pomocí klávesnice keypad m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
 • Čítač stlačeného vzduchu až do 1,999,999,999 m³, může být vynulován pomocí klávesnice keypad
 • Analogový výstup 4...20 mA, pulzní výstup (galvanicky oddělený)
 • Vysoká měřící přesnost i v nižším měřícím rozsahu (je to ideální pro měření úniků)
 • Zanedbatelně nízké tlakové ztráty
 • Kalorimetrický měřící postup, není nutné žádné další měření teploty ani tlaku, nejsou zde žádné pohyblivé mechanické součásti
 • Jednotlivé druhy plynů lze nastavit pomocí softwaru (dusík, kyslík, CO2, oxid dusný, argon)

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz