Výrobky » Kvalita stlačeného vzduchu » Měření zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Měření zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Senzor zbytkového obsahu OLEJE měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Vzorky reprezentativního průtoku jsou odebírány ze stlačeného vzduchu a přiváděny do kontroly OLEJE. Vlivem nepřetržitého měření případného překročení prahových hodnot bude odchylka zjištěna neprodleně a okamžitě mohou být zahájeny korekční akce.

Stacionární řešení v kombinaci s DS 400

  • Měření zbytkového obsahu oleje OIL-Check zahrnuje měření výparných zbytků oleje (DN 20 - DN 40), 3-16 Barů, měřící rozsah < 0,01...5.000 mg/m³, včetně vzorkovací sondy (DN 20 - DN 40), inspekčního certifikátu, analogového výstupu 4...20 mA
  • OIL-Check měřící sekce pro odebírání vzorků (DN 20, 3/4", 16 Barů, nerezová ocel, vnější průměr 26.9 mm, vnější závit R 3/4"), další měřící sekce naleznete v datové tabulce
  • Kuličkový ventil G 3/8" včetně připojených armatur pro instalaci mezi vzorkovací sondu a OIL-Check, vyčištěný od oleje a zbavený tuku
  • Připojovací zástrčka pro analogový výstup 4...20 mA
  • Přípojovací kabel 5 m
  • Registrátor DS 400 s grafickým displejem a dotykovou obrazovkou
  • Opce : Integrovný registrátor dat pro 100 miliónů měřících hodnot
  • Opce: Integrovaný ethernet a rozhraní RS 485
  • CS Soft Basic – vyhodnocování dat v grafické a tabelární podobě – načítání měřících dat pomocí USB nebo Ethernetu.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz