Výrobky » Kvalita stlačeného vzduchu » Kontrola zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – mobilní řešení

Kontrola zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – mobilní řešení

Senzor zbytkového obsahu oleje OIL check měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Vzorky reprezentativního průtoku jsou odebírány ze stlačeného vzduchu a přiváděny do kontroly OLEJE. Vlivem nepřetržitého měření případného překročení prahových hodnot bude odchylka zjištěna neprodleně a okamžitě mohou být zahájeny korekční akce.

Mobilní řešení v kombinaci s čítačem částic PC 400 + mobilním DS 500 mobile

  • Měření zbytkového obsahu oleje OIL-Check zahrnuje měření výparných zbytků oleje (DN 20 - DN 40), 3-16 Barů, měřící rozsah < 0.01...5.000 mg/m³, včetně vzorkovací sondy (DN 20 - DN 40), inspekčního certifikátu, analogového výstupu 4...20 mA
  • OIL-Check měří sekce pro odebírání vzorků (DN 20, 3/4", 16 Barů, nerezová ocel, vnější průměr 26.9 mm, vnější závit R 3/4") další měřící sekce naleznete v datové tabulce
  • Kuličkový ventil G 3/8" včetně připojených armatur pro instalaci mezi vzorkovací sondu a OIL-Check, vyčištěný od oleje a zbavený tuku
  • Připojovací zástrčka pro analogový výstup 4...20 mA
  • Přípojná kabeláž pro senzory třetí strany k přenosným zařízením, ODU/otevřené konce, 5 m
  • Čítač částic PC 400 až do velikosti 0,1 µm pro stlačený vzduch a plyny včetně omezovače tlaku
  • Připojovací kabel 5 m
  • Mobilní DS 500 – inteligentní registrátor v základním provedení (4 senzorové vstupy)
  • CS Soft Basic – vyhodnocování dat v grafické a tabelární podobě – načítání měřících dat pomocí USB nebo Ethernetu
  • Mobilní transportní pouzdro s kolečky včetně montážní desky.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR

Mlýnská 1392
562 01 Ústí nad Orlicí
Czech Republic
telef: +420 463 035 417
mob: +420 603 168 987 (prodej a servis)
mob: +420 733 722 927 (logistika a prodej)
e-mail: condete@condete.cz