Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Senzor zbytkového obsahu oleje OILCHECK měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Jako stacionární řešení Vám nabízíme kombinaci s registrátorem DS 400.

Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – mobilní řešení

Senzor zbytkového obsahu oleje OILCHECK měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Jako mobilní řešení Vám nabízíme kombinaci s čítačem částic PC 400 a mobilním registrátorem DS 500 mobile.

Čítač částic PC 400 – stacionární řešení podle ISO 8573

Vysoce přesný optický čítač částic PC 400 měří částice od velikosti 0,1 µm a je proto vhodný k monitorování kvality stlačeného vzduchu třídy 1 ISO 8573.

Čítač částic PC 400 – mobilní řešení podle ISO 8573

Čítač částic PC 400 až po velikost 0,1 µm pro stlačený vzduch a plyny v servisním pouzdře.

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR